Course curriculum

    1. Nagranie z webinaru dotyczącego najważniejszych informacji związanych z prowadzeniem badań ewaluacyjnych i Platformą do diagnozy

    1. Prezentacja dotycząca prowadzenia badań ewaluacyjnych i Platformy do diagnozy

About this course

  • Darmowy
  • 2 lekcji
  • 1 godzina treści wideo

Discover your potential, starting today