Skorzystaj z możliwości portalu informacyjno-edukacyjnego, który powstał w ramach projektu Profilaktyka na miarę.

Korzystaj ze szkoleń online, pobieraj materiały oraz dołącz do dyskusji na tematy związane z wychowaniem i psychoprofilaktyką na naszym forum.

Aby uzyskać dostęp do materiałów i forum załóż bezpłatne konto

Kalkulator liczby uczniów do badania

Wpisz liczbę uczniów na danym etapie edukacyjnym:

Przez etapy edukacyjne rozumiane są klasy: 1-3 SP, 4-6 SP, 7-8 SP, szkoły ponadpodstawowe

Na tym etapie edukacyjnym powinienieś przebadać:

0 Uczniów

Projekt realizowany jest w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025: Działanie 1. Realizacja projektów i programów edukacyjnych, wychowawczych, interwencyjnych oraz profilaktycznych opartych na podstawach naukowych, w tym programów profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej, Cel Operacyjny 3. Promocja zdrowia psychicznego. Zadanie: Pozytywna szkoła – realizacja projektów i programów edukacyjnych, wychowawczych, interwencyjnych oraz profilaktycznych opartych na podstawach naukowych, w tym programów profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej. Moduł I. Platforma do diagnozy. Podejmowanie trafnych, opartych na podstawach naukowych działań wychowawczo-profilaktycznych w szkołach i placówkach z zakresu ochrony zdrowia psychicznego uczniów, rodziców i nauczycieli, budowanie pozytywnego klimatu szkoły lub placówki, przeciwdziałanie zachowaniem ryzykownym.

DOFINANSOWANIE – 2 494 008 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ – 2 519 200 zł